آزمایشگر کوچک (دنیای مغناطیس)

388,000 تومان

موجود

کیت الکترومغناطیس، آزمایشگاهی کوچک است که فرزند شما بتواند به کشف راز و رمز این علم بپردازند، بازی کند، ایده بگیرد و از علم و تجربه خود برای اختراعات جدید استفاده کنند.

موضوع

رده سنی

,

تعداد بازیکن

,

معرفی اسباب بازی آموزشی دنیای مغناطیس آزمایشگر کوچک

کیت الکترومغناطیس، آزمایشگاهی کوچک است که فرزند شما بتواند به کشف راز و رمز این علم بپردازند، بازی کند، ایده بگیرد و از علم و تجربه خود برای اختراعات جدید استفاده کنند.
با استفاده از این بسته آموزشی می توان مهارت های فنی پایه الکتریک و مغناطیس دانش آموزان را افزایش داد.
نتایج کار با این آزمایشگاه کوچک، دیدنی و هیجان انگیر خواهد بود و از این جهت سبب ایجاد انگیزه برای یادگیری علوم و فناوری میشود.