تماس با ما

آدرس شعبه یک :
شیراز، فرهنگ شهر، خیابان شهیدان گرامی، فروشگاه فاز
1550 - 9130 - 071

 8 صبح الی 12 شب

آدرس شعبه دو (دفتر پخش) :
شیراز، چهارراه شاهزاده قاسم، حد فاصل کوچه 18 و 20 بلوار سیبویه، فروشگاه فاز
1550 - 9101 - 071

9 صبح الی 9 شب

info@PhaseCo.ir

شعبه اول
شعبه دوم

"(الزامی)" indicates required fields

مثلا: 09178001520