18,000 تومان

موجود در انبار

کتاب حواستو جمع کن 20 از مجموعه کتاب های حواستو جمع کن به منظور آشنایی با محیط اطراف ، مشاغل و فعالیت ها،محل کار و ابزار و وسایل کار نگاشته شده است

در هر صفحه از این کتاب شغل های مختلف همراه با ابزارهای کار کشیده شده. کودک در این کتاب مشاغل مختلف را میشناسد و با ابزار و وسایل هر کدام آشنا میشود.

 

شناسه محصول: 50151
رده سنی

3 تا 5 سال

خوش اومدین به فاز.

کتاب حواستو جمع کن 20 از مجموعه کتاب های حواستو جمع کن به منظور آشنایی با محیط اطراف ، مشاغل و فعالیت ها،محل کار و ابزار و وسایل کار نگاشته شده است.این کتاب همچنین دارای قابلیت رنگ آمیزی می باشد.در هر صفحه از این کتاب شغل های مختلف همراه با ابزارهای کار کشیده شده. کودک در این کتاب مشاغل مختلف را میشناسد و با ابزار و وسایل هر کدام آشنا میشود.