28,000 تومان

موجود در انبار

حواستو جمع کن شامل نقطه چین های تصویری است که کودک با دنبال کردن الگوی نقطه چین ها اشکال و خطوط را رسم می کند.
کتاب دارای تنوع اشکال زیادی است.

این کتاب به تقویت مهارت دست ورزی کمک میکند،همچنین دنبال کردن الگو ها و کشیدن آن ها منجر به افزایش هماهنگی بین چشم ها و دست ها می شود.کشیدن اشکال بر اساس نقطه چین ها تمرکز و دقت کودکان را افزایش میدهد.همچنین کودک بعد از ترسیم اشکال میتواند آن هارا رنگ آمیزی کند .

 

شناسه محصول: 50150
رده سنی

3 تا 5 سال

سلام خوش اومدین به فروشگاه فاز.

کتاب حواستو جمع کن 14 از مجموعه کتاب حواستو جمع کن شامل تمرین برای پرورش مهارت های مربوط با نوشتن و الگوهای نوشتاری است.
حواستو جمع کن شامل نقطه چین های تصویری است که کودک با دنبال کردن الگوی نقطه چین ها اشکال و خطوط را رسم می کند.
کتاب دارای تنوع اشکال زیادی است.

این کتاب به تقویت مهارت دست ورزی کمک میکند،همچنین دنبال کردن الگو ها و کشیدن آن ها منجر به افزایش هماهنگی بین چشم ها و دست ها می شود.کشیدن اشکال بر اساس نقطه چین ها تمرکز و دقت کودکان را افزایش میدهد.همچنین کودک بعد از ترسیم اشکال میتواند آن هارا رنگ آمیزی کند .